ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ JPT-Test สนามสอบ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2565
admin ( 2021-11-26 10:47:01)

เปิด​สอน​หลักสูตร​ประกาศนียบัตรภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารสำหรับชาว​ต่างประเทศ​ (ระดับต้น-สูง)​ ​​1​ ปี (Online​ Zoom)​
admin ( 2021-11-11 13:28:43)

เปิด​สอน​หลักสูตร​ประกาศนียบัตรภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารสสำ​หรับชาว​ต่างประเทศ​ (ระดับต้น-กลาง)​ ระยะสั้น​ ​6​ เดือน (Online​ Zoom)​
admin ( 2021-11-11 13:23:41)

เปิดรับผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาและทำงานด้านบริบาลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
admin ( 2021-09-10 15:34:13)

งานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
admin ( 2021-08-03 10:50:24)

ดูทั้งหมด