ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน GE1901
human ( 2022-06-25 17:13:28)

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ #65
human ( 2022-06-23 21:30:39)

การประกวดคลิปวิดิโอสาธิตการประดิษฐ์เครื่องประดับ ของใช้ หรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
admin ( 2022-05-31 14:25:09)

โครงการ “เรียนรู้วิถีไทยสัญจร” และโครงการ “ประกวดการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย”
admin ( 2022-05-05 14:00:55)

คลิปการเสวนา : สื่อมวลชนในอุษาคเนย์
admin ( 2022-04-07 12:37:42)

ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ JPT-Test สนามสอบ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2565
admin ( 2021-11-26 10:47:01)

เปิดรับผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาและทำงานด้านบริบาลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
admin ( 2021-09-10 15:34:13)

งานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
admin ( 2021-08-03 10:50:24)

ดูทั้งหมด