หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน GE1901 human ( 2022-06-25 17:13:28)

การประกวดคลิปวิดิโอสาธิตการประดิษฐ์เครื่องประดับ ของใช้ หรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย admin ( 2022-05-31 14:25:09)

โครงการ “เรียนรู้วิถีไทยสัญจร” และโครงการ “ประกวดการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย” admin ( 2022-05-05 14:00:55)

คลิปการเสวนา : สื่อมวลชนในอุษาคเนย์ admin ( 2022-04-07 12:37:42)

ตารางการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ JPT-Test สนามสอบ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2565 admin ( 2021-11-26 10:47:01)

เปิดรับผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาและทำงานด้านบริบาลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น admin ( 2021-09-10 15:34:13)