หน้าหลัก      ศูนย์สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น : JPT-test


การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรองโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น

จัดสอบ 2 เดือน 1 ครั้ง  มาทำความรู้จักกับข้อสอบ JPT 

เริ่มครั้งที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2564 ได้ทำการทดลองระบบทดสอบเสมือนจริงในวันที่ 21 มีนาคม 64 รูปกิจกรรม

และจะทำการจัดสอบครั้งที่ 1 กลางเดือนกรกฎาคม 2564