หน้าหลัก     

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย​ จากการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านล้านนา

hs ( 2023-09-01 11:02:44)

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับต้น-กลาง) รุ่นที่ 3 และ รุ่น 4

hs ( 2023-09-01 10:57:58)

โครงการภาพลักษณ์ทางวิชาการ (คณาจารย์)

human ( 2023-05-31 15:52:31)

โครงการภาพลักษณ์ทางวิชาการ (อาจารย์ ดร.ภูวัตร ทาอินต๊ะ)

human ( 2023-05-31 15:37:38)

#HUCAPYU66 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

human ( 2023-05-09 22:03:51)