หน้าหลัก     

โครงการภาพลักษณ์ทางวิชาการ (คณาจารย์)

human ( 2023-05-31 15:52:31)

โครงการภาพลักษณ์ทางวิชาการ (อาจารย์ ดร.ภูวัตร ทาอินต๊ะ)

human ( 2023-05-31 15:37:38)

#HUCAPYU66 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

human ( 2023-05-09 22:03:51)

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

human ( 2023-02-06 19:05:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 49 ก้าวสู่ปีที่ 50

human ( 2023-02-06 19:00:45)