หน้าหลัก     

พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

human ( 2022-07-24 22:28:46)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ คว้าที่ 1 จาก 56 ทีมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

human ( 2022-07-02 16:34:54)

ขอแสดงความยินดีกับ Assistant professor Dr. Elisa Mie Nishikito

human ( 2022-07-02 16:34:43)

ปฐมนิเทศและรับขวัญน้องใหม่ #HUCA65

human ( 2022-07-02 16:34:17)

#ChinesePYU65

human ( 2022-06-28 22:49:19)

พิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

human ( 2022-06-25 18:46:11)

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทซานารุไทยแลนด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์สอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JPT (Japanese proficiency test)

admin ( 2021-11-17 14:54:35)