หน้าหลัก      หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย​ ระดับต้น-กลาง
#สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ  #มหาวิทยาลัยพายัพ  
เปิด​รับสมัคร​ชาว​ต่างประเทศ​ ที่สนใจเรียนภาษาไทย "#หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารส​ำ​หรับชาว​ต่างประเทศ​ ระดับต้น-กลาง" รุ่นที่  #หลักสูตรระยะสั้น
 
เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน​ 2566​  ถึง 8 มิถุนายน​ ​2567 (จำนวน 315 ชั่วโมง​)​

รับสมัคร​ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน ​2566‼️
 
เรียนภาษาไทย​แบบ​เร่งรัด​ ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียน​ได้​พร้อมกัน​
ฝึกฟังและพูดภาษาไทย​ 
ฝึกอ่านและเขียน​ภาษาไทย 
ฝึกออกเสียง​ภาษาไทย

เลือกเรียน​แบบสะสมหน่วยกิต​ได้
สะสมหน่วยกิต​ = 47,500 บาท​*
ไม่สะสมหน่วยกิต = 42,500 บาท* 
 
สอบถาม​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ : 
อ.เสาวนีย์​ (อ.หน่อย)​ Tel.​0899528877 
E-mail​​: nana_n1@hotmail.com
อ.เกียรติ​สุดา​ (อ.นุ่ม)​ Tel.​0988156657
E-mail:kiatsuda_999@hotmail.com

Thai Language for Communication for Foreigners Department, Payap University has opened applications for Thai Language for Communication for Foreigners course: Beginner - advanced
classes start 13 November​ 2023 - 8 June 2024
Apply now - 10 November​2023‼️
 
Listen and speak Thai language at the beginner - advanced level
Read and write Thai language at the beginner - advanced level
Practice pronouncing Thai language
 
Total of 315 in-class hours
Choose to study with credits
Only 47,500* Baht (Credit)​
Only 42,500* Baht​ (Non-Credit)​
 
Study with us, you'll be able to communicate in Thai for sure, 100​%
 
For enquires, please contact :
Prof. Saowanee Damrongrojsakul
Tel. ​0899528877
E-mail​​: nana_n1@hotmail.com
Prof. Kiatsuda Boonsong
Tel.​0988156657

泰国西北大学对外泰语交流专业开始招生啦!本次招生面向对短期泰语课程感兴趣的外国人。
 
第六届 对外交流泰语证书 "初级-中级”课程
 
课程时间: 2023年11月13日至2024年06月08日(共计315个小时)
 
招生时间截止至2023年11月10日‼️
 
同时强化泰语听、说、读、写技能
泰语听力和口语练习
泰语阅读和写作练习
泰语发音练习
 
可以选择以学分累积的方式进行学习
计学分,价格 47,500 泰铢*
不计学分,价格42,500泰铢*
 
详情咨询请联系:
Saowanee教授(Noi 老师)
电话:0899528877
邮箱: nana_n1@hotmail.com
Kiatsuda教授 (Num老师)
电话:0988156657
邮箱: kiatsuda_999@hotmail.com