หน้าหลัก      หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทย

enlightened "หลักสูตร​ประกาศนียบัตร​ภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารสำ​หรับชาว​ต่างประเทศ​   ระดับ​ต้น-กลาง  รุ่นที่ 5"  (จำนวน 315  ชั่วโมง)​ 

เริ่มเรียน 26 มิถุนายน​ 2566 -​  9 มิถุนายน​ 2567 Click Here !  
 

EN Thai Language for Communiction for Foreigners Department, Payap University has opened applications for
Thai Language for Communication for Foreigners course (Beginner - advanced) 1 year course!!

Learn Thai Fast; clearly communicate in Thai in just one year!  
 • Listen and speak Thai language at the beginner - advanced level
 • Read and write Thai language at the beginner - advanced level
 • Practice pronouncing Thai language
Total of 315 in-class hours 
 • Choose to study with credits
 • Only  47,500* Baht (Credit)​
 • Only 42,500* Baht​ (Non-Credit)​
 •  *visa fees included
Applications open today -  classes start 26 June 2023 - 9 June  2024 Study with us, you'll be able to communicate in Thai for sure, 100​%
 
For enquires, please contact : 
 • Prof. Saowanee Damrongrojsakul Tel. ​0899528877 E-mail​​: nana_n1@hotmail.com
 • Prof. Kiatsuda Boonsong Tel.​0988156657

CN 西北大学对外泰语交流专业,开始招生啦!本次招生面向对短期(1年)泰语课程感兴趣的外国人
第五届 对外交流泰语证书"初级-中级”课程
开课时间:2023年6月26日至2024年6月9日 (共计315个小时)
 
同时强化泰语听、说、读、写技能
 • 泰语听力和口语练习
 • 泰语阅读和写作练习
 • 泰语发音练习
可以选择以学分累积的方式进行学习
 •  计学分,价格 47,500 泰铢*
 • 不计学分,价格42,500泰铢*
 •  *上述价格已包含签证费用在
详情咨询请联系:
 • Saowanee教授(Noi 老师)电话 :0899528877 邮箱 : nana_n1@hotmail.com
 • Kiatsuda教授 (Num老师) 电话:0988156657 邮箱: kiatsuda_999@hotmail.com