หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ผลการประกวดคลิปวิดีโอของเล่นพื้นบ้านล้านนา 2023

ผลการประกวดคลิปวิดีโอของเล่นพื้นบ้านล้านนา 2023

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมผลงานคลิปวิดีโอของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
ซึ่งได้สร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำ "ของเล่นพื้นบ้านล้านนา"
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของเรา  


ผลการประกวดคลิปวิดีโอ "ของเล่นพื้นบ้านล้านนา" ในโครงการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผลการประกวด ดังนี้

enlightened รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ "ม้าไม้ไผ่สาน"
https://www.youtube.com/watch?v=pd_6Tuyn5Fs&feature=youtu.be
 
enlightened รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ​ "โมบายปลา" 
https://www.youtube.com/watch?v=Qvn_W8BSAV8&feature=youtu.be
 
enlightened รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับที่ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ "ปลาตะเพียนสาน" 
https://www.youtube.com/watch?v=KIdfBsu97Rw
 
enlightened ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
https://www.youtube.com/watch?v=rBHWcX88DM8&feature=youtu.be
 
enlightened ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา 
https://www.youtube.com/watch?v=zV0sPCW05s8&fea...