หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       #HUCAPYU66 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

#HUCAPYU66 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์มีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายหลักสูตรให้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของหลักสูตรได้ด้วยการ Scan QR Code หรือเข้าที่ Link หลักสูตรหรือ Link ไปยัง Facebook ของสาขาวิชาต่าง ๆ ได้จาก Website นี้