หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับต้น-กลาง) รุ่นที่ 3 และ รุ่น 4

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับต้น-กลาง) รุ่นที่ 3 และ รุ่น 4

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ  จัด “พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับต้น-กลาง) รุ่นที่ 3 และ รุ่น 4”  ประจำปีการศึกษา​ 2565  ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
    หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 315 ชั่วโมง  เปิดสอนเพื่อต้องการ​ให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับกลาง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย  ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ ยังคงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยอยู่ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เสาวนีย์  ดำรงโรจน์สกุล หรือ อ.เกียรติ​สุดา​ บุญ​ส่ง
 โทร: 053 851478  ต่อ 475 หรือ 473  
 
Email: nana_n1@hotmail.com
หรือ  kiatsuda_999@hotmail.com
 
เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ -​10 พฤศจิกายน​ 2566 
เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน​2566 ถึง  8 มิถุนายน​  2567 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร