หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เปิดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน GE1901

เปิดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน GE1901


สาขาวิชาจิตวิทยาได้เปิดรายวิชา "จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน GE1901" ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ต้องการเลือกลง GE เป็นวิชาเลือก หรือนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ เลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงได้ที่สาขาวิชาจิตวิทยา ชวนกันมาเรียนเยอะ ๆ นะคะ