หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       การประกวดคลิปวิดิโอสาธิตการประดิษฐ์เครื่องประดับ ของใช้ หรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

การประกวดคลิปวิดิโอสาธิตการประดิษฐ์เครื่องประดับ ของใช้ หรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จัดประกวดคลิปวิดิโอสาธิตการประดิษฐ์เครื่องประดับ ของใช้ หรือของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

สาขาวิชาจิตวิทยา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์