หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       โครงการ “เรียนรู้วิถีไทยสัญจร” และโครงการ “ประกวดการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย”

โครงการ “เรียนรู้วิถีไทยสัญจร” และโครงการ “ประกวดการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศจัดโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยสัญจร” และโครงการ “ประกวดการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย”โดยมีการให้ความรู้(ออนไลน์) เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายและตัดต่อคลิป VDO เพื่อให้ผู้เรียนไปถ่ายทำคลิป VDO ยังสถานที่จริงแล้วผลิตเป็นสื่อเพื่อเข้าร่วมประกวด อันเป็นการส่งเสริมและสร้างแหล่งเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมให้แก่สาธารณชนได้ อีกแขนงหนึ่ง

- กลุ่มข้าวฟ่างช่อแก้ว

กลุ่มขุนเขาแก้มยุ้ย

กลุ่มดังใจทิพย์

กลุ่มฝันดีมะนาว

กลุ่มพระจันทร์มะลิ