หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คลิปการเสวนา : สื่อมวลชนในอุษาคเนย์

คลิปการเสวนา : สื่อมวลชนในอุษาคเนย์

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้สู่ศิษย์ (ประจำปีการศึกษา ปี 2564) โดยสามารถเข้าฟังการเสวนา(ออนไลน์)ในหัวข้อ “สื่อมวลชนในอุษาคเนย์” ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านอาเซียน ในบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานด้านสื่อมวลชนในอนาคตต่อไป


https://www.youtube.com/watch?v=bEN2VKToXjg