หน้าหลัก      ติดต่อสอบถาม

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ(เขตแม่คาว)

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-1255, 0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486 ต่อ 472

แฟกส์ 0-5324-1983