หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับต้น-กลาง) รุ่นที่ 3 และ รุ่น 4

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับต้น-กลาง) รุ่นที่ 3 และ รุ่น 4

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับต้น-กลาง) รุ่นที่ 3 และ รุ่น 4” ประจำปีการศึกษา​ 2565 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 315 ชั่วโมง เปิดสอนเพื่อต้องการ​ให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับกลาง รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีการศึกษา 2566 นี้ ยังคงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยอยู่ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล หรือ อ.เกียรติ​สุดา​ บุญ​ส่ง โทร: 053 851478 ต่อ 475 หรือ 473 Email: nana_n1@hotmail.com หรือ kiatsuda_999@hotmail.com เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ -​10 พฤศจิกายน​ 2566 เริ่มเรียน 13 พฤศจิกายน​2566 ถึง 8 มิถุนายน​ 2567