หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       พิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

พิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสองปริญญาประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ที่ได้เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China.