หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ปฐมนิเทศและรับขวัญน้องใหม่ #HUCA65

ปฐมนิเทศและรับขวัญน้องใหม่ #HUCA65

การปฐมนิเทศและรับขวัญน้องใหม่ปี 65 ของคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยช่วงเช้า 8:00-11:00 น. เป็นเวลาของทางมหาวิทยาลัย และ 13:00-16:00 น. เป็นช่วงเวลาของคณะวิชาและสาขาวิชา