หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทซานารุไทยแลนด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์สอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JPT (Japanese proficiency test)

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทซานารุไทยแลนด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์สอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JPT (Japanese proficiency test)

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมกับบริษัทซานารุไทยแลนด์ ผู้ถือลิขสิทธิ์สอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่น JPT (Japanese proficiency test) ได้ทำการจัดศูนย์สอบประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพแล้วค่า รอบต่อไปจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565 ติดตามการรับสมัครได้ช่วงเดือน ธันวาคม 2564 เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ