หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีไทย

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีไทย

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีไทย อาทิ การทำขนมไทย การตัดตุง การทำกระทง การทำเครื่องปั้นดินเผา