หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Follow Your Dream เพื่อเป็นการแนะแนว อาชีพ

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Follow Your Dream เพื่อเป็นการแนะแนว อาชีพ

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Follow Your Dream เพื่อเป็นการแนะแนว อาชีพ Follow Your Dream 1 อาชีพมัคคุเทศก์ญี่ปุ่น และFollow Your Dream 2 อาชีพผู้บริบาล ที่จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่น