หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโรงเรียนมัธยม จังหวัดเชียงใหม่

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโรงเรียนมัธยม จังหวัดเชียงใหม่

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโรงเรียนมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ คือ ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่คริสเตียน วชิรวิทย์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ และมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปพร้อมกันด้วย