กิจกรรมทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณี แซ่ห่วง ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณี แซ่ห่วง ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ “น้องนิด นางสาวอรุณี แซ่ห่วง” ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักกอล์ฟทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โนมูระคัพ
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักกอล์ฟทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โนมูระคัพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักกอล์ฟทีมชาติไทยคว้าแชมป์ “โนมูระ คัพ 2017” ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
Read more
กิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017
กิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
Read more
โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา”
โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและของมหาวิทยาลัย
Read more
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน
Read more
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University
Read more
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ – จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Read more
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพครูอาจารย์ตามแบบขนบธรรมเนียมไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
Read more
งานแนะแนวสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
งานแนะแนวสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
Read more
งานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
งานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยฝ่ายบริหาร ร่วมกับฝ่ายศาสนกิจ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ได้รับสองปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยพายัพและ Shanghai Normal University
Read more
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด “โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย” โดยเล็งเห็นว่าการให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศมีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้การทำขนมไทยและการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
Read more
โครงการวิถีไทยสัญจร
โครงการวิถีไทยสัญจร
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการวิถีไทยสัญจร โดยพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ ณ วัดต้นเกว๋น ต.หนองคาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Read more
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาษาจีน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาที ชิงถ้วยล้านนา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 4
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คว้าเหรียญทอง ในกีฬายิงปืนประเภททีม และได้เหรียญทองแดงประเภทบุคคลปืนยาวอัดลมหญิง
Read more
ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนายวรกร พูลผล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาประเภทนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
Read more
โครงการบริการวิชาการ ให้แก่น้องๆโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โครงการบริการวิชาการ ให้แก่น้องๆโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการบริการวิชาการ ให้แก่น้องๆโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
Read more
กิจกรรม English Camp
กิจกรรม English Camp
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม English Camp เสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ
Read more
ตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 8
ตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 8
นางสาวเอมมิกา ตรีทเศนทร์ เด่นสินเกษม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปีที่ 1 ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
Read more
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสอนอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทย”
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสอนอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทย”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน : โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาในโรงเรียนท้องถิ่น
Read more
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ” และ หัวข้อ “เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ”
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ” และ หัวข้อ “เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ” และ หัวข้อ “เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ให้แก่บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย ในโรงเรียน
Read more
การอบรมหัวข้อ”การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21″   ให้แก่บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทย ในโรงเรียนภายใต้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมหัวข้อ”การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21″ ให้แก่บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทย ในโรงเรียนภายใต้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการนำร่องการพัฒนา
Read more
โครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน : โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาในโรงเรียนท้องถิ่น
โครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน : โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาในโรงเรียนท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยว่าโครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียน
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นางสาวเอมมิกา ตรีทเศนทร์ เด่นสินเกษม ชั้นปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม
Read more
พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University
พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รหัส 55 จำนวน 26 คน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University, P.R.China
Read more
กิจกรรมรับบริจาคเงินภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมรับบริจาคเงินภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เป็นตัวแทนเปิดรับการบริจาคเงินภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในนามตัวแทนประเทศไทยในการประกวดเทศกาลอาหารนานาชาติ
Read more
พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้อง BB201 อาคารเบญจบรรณ
Read more
โครงการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานเพื่อการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น
Read more
โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจีน
โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจีน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
Read more
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ 2)
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ 2)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด”โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ 2)” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่
Read more
ขอแสดงความยินดี กับนายวิศิษฎ์ อภิสุทธิกุล ที่ได้คะแนนรับรองให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยฯ
ขอแสดงความยินดี กับนายวิศิษฎ์ อภิสุทธิกุล ที่ได้คะแนนรับรองให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายวิศิษฎ์ อภิสุทธิกุล ที่ได้คะแนนรับรองให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Read more
การสอบป้องกันสารนิพนธ์
การสอบป้องกันสารนิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 23 คน ที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ณ ห้องประชุมบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
Read more
โครงการเยี่ยมเยียนบริการวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา
โครงการเยี่ยมเยียนบริการวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเยี่ยมเยียนบริการวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และความรู้เรื่องจิตวิทยา สังคมวิทยา
Read more
กิจกรรมอวยพรตรุษจีน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กิจกรรมอวยพรตรุษจีน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมอวยพรตรุษจีน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
Read more
งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงาน”นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559
Read more
งานนิทรรศการญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่งานเทศกาลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
งานนิทรรศการญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่งานเทศกาลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่งานเทศกาลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเขียนนวนิยายอย่างมืออาชีพ”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเขียนนวนิยายอย่างมืออาชีพ”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเขียนนวนิยายอย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเขียนนวนิยาย
Read more
โครงการ “รักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ ๒)”
โครงการ “รักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ ๒)”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการ “รักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ ๒)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม
Read more
โครงการเสวนานักอ่านพบนักเขียน เรื่อง “สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21” ของ “เปีย วรรณา”
โครงการเสวนานักอ่านพบนักเขียน เรื่อง “สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21” ของ “เปีย วรรณา”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการเสวนานักอ่านพบนักเขียน เรื่อง “สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21” ของ “เปีย วรรณา”
Read more
โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด”โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในทักษะทางภาษามากขึ้น
Read more
โครงการ”ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา”
โครงการ”ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ”ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมตัวประกอบอาชีพหรือแนวทางในการศึกษาต่อ
Read more
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาทีชิงถ้วยล้านนา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาทีชิงถ้วยล้านนา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุสสรี ปิยไท, นายชนปทาธิป พรหมพิสิฐพงศ์, นางสาวอัมรัตน์ ชูโชคชัญญาณ์ภัช และ นางสาวปิยะทิพย์ ช่างวาดเขียน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
Read more
ทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร
ทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร
ทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร ภาคกลาง สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2558
Read more
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะทิพย์ ช่างวาดเขียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ
Read more
พิธีพิธีมอบเข็มประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีพิธีมอบเข็มประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีพิธีมอบเข็มประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
Read more
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน PAYAP Open House & Admissions Fair 2015
Read more
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิญญา แซ่หลิน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
Read more
โครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์”
โครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์”
Read more