ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรมรับรางวัลเกียรติยศ 50 ปี 50 คนเด่น ไทยนิวส์

2019-8-6_50ThaiNews_awards

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ 50 ปี 50 คนเด่น ไทยนิวส์ จากหนังสือพิมพ์รายวันไทยนิวส์ ณ คุ้มคำหลวง ศูนย์การประชุมนานาชาติคุ้มคำ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562

รายละเอียด