พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รายละเอียด