“เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” ครั้งที่ 2

2019-1-31-AcademicDay

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รายละเอียด