กิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017

2017-10-21_SHNU_CHINESE_FRESHY_2017

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ณ Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560

รูปกิจกรรม