กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

2017-9-13_Chinese_Communication_act.

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชรวิทย์ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม