กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

2017-9-6_Chinese_Communication_act

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ – จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม