พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

2017-8-17_WaiKru

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพครูอาจารย์ตามแบบขนบธรรมเนียมไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องPT201 อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม