สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดงาน “สายใยรักเมเจอร์จีน”

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนจัดงาน “สายใยรักเมเจอร์จีน” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวสาขาวิชาภาษาจีน

รูปกิจกรรม