งาน “สายใยรักเมเจอร์จีน”

2017-8-25_Chinese_loveable

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดงาน “สายใยรักเมเจอร์จีน” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม