สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่

จัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Global Next Thailand (นิตยสารแฟชั่นและนำเที่ยวญี่ปุ่น) และบริษัท Sakuma Thailand (ผู้ผลิตเหล็กและชิ้นส่วนแปรรูปด้วยเครื่องจักร) มาให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเบญจบรรณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปกิจกรรม