งานแนะแนวสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

2017-8-16_Guidance_fo_ Cooperative_Education_Japan

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Global Next Thailand (นิตยสารแฟชั่นและนำเที่ยวญี่ปุ่น) และบริษัท Sakuma Thailand (ผู้ผลิตเหล็กและชิ้นส่วนแปรรูปด้วยเครื่องจักร) มาให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเบญจบรรณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปกิจกรรม