สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม