กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2017-7-24_Orientation-ThaiDept

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม