สาขาวิชาภาษาจีนจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนจัดปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม