กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

2017-7-24_Orientation-ChineseDept

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม