โครงการอบรมความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5

2017-6-23_HSK_5

สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการอบรมความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเบญจบรรณ มหาวิยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม