โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย

2017-4-21_Songkran_human

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด “โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย” โดยเล็งเห็นว่าการให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศมีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้การทำขนมไทยและการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทำขนมบัวลอย การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย นอกจากนี้ทางคณะฯยังได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่คณาจารย์ที่เกษียณอายุงาน รวมทั้งมีพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้สูงอายุ โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

รูปกิจกรรม