งานประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้

สาขาวิชาภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรหัส 56 สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รูปกิจกรรม