งานประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University

2017-6-14_Shanghai_Normal_Ceremony

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตรหัส 56 สาขาวิชาภาษาจีน เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รูปกิจกรรม