งานกีฬานานาชาติ ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

สาขาวิชาภาษาจีน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีนเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแสดงและเดินขบวนพาเหรด ในงานกีฬานานาชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

รูปกิจกรรม