ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน

2017-4-26_Chinese_Examination_thesis

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ได้รับสองปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยพายัพและ Shanghai Normal University เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น3 หอพักนานาชาติภราดรภาพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม