ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน

สาขาวิชาภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ได้รับสองปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยพายัพและ Shanghai Normal University เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น3 หอพักนานาชาติภราดรภาพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม