ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม PT อาคารพันธสัญญา

รูปกิจกรรม