10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด จัดอันดับโดย Cybermetrics Lab

“มหาวิทยาลัยพายัพ อยู่ในอันดับที่ 6”

10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุด จากการจัดอันดับของ Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่ >>https://blog.eduzones.com/magazine/176568

Ranking Web of Universities, January 2017 Edition Cybermetrics Lab