การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2016 ของ 4ICU

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2016 ของ 4ICU มหาวิทยาลัยพายัพ ถูกจัดอยู่ในอันดับ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ อันดับที่ 3 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 21 ของประเทศไทย