OLYMPUS DIGITAL CAMERA

งานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “พิธีรดน้ำดำหัว งานอนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานอักษรล้านนา”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “พิธีรดน้ำดำหัว งานอนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานอักษรล้านนา” Continue reading “งานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “พิธีรดน้ำดำหัว งานอนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานอักษรล้านนา””

2018-2-8_Openhouse-Human

งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รายละเอียด

2018-1-23_Chinese_Scholarship

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณี แซ่ห่วง ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ “น้องนิด นางสาวอรุณี แซ่ห่วง” ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด

2017-11-12_NOMURA_CUP_2017

ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักกอล์ฟทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โนมูระคัพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักกอล์ฟทีมชาติไทยคว้าแชมป์ “โนมูระ คัพ 2017” ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

อ่านข่าวต่อได้ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ณ Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560

รูปกิจกรรม

2017-10-21_SHNU_CHINESE_FRESHY_2017

กิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน Continue reading “กิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017”

2017-10-7_Students_leadership.

โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและของมหาวิทยาลัย Continue reading “โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา””

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร”เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ,วัดป่าดาราภิรมย์ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

รูปกิจกรรม

2017-10-04_Thai_Way

โครงการ “วิถีไทยสัญจร”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร”เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย Continue reading “โครงการ “วิถีไทยสัญจร””

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชรวิทย์ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม